وبینارهای آموزشی

وبینارهای
آموزشی

با سه گام ساده در وبینارهای آموزشی ما بصورت رایگان ثبت نام نمایید

وبینار مورد نظر را انتخاب کنید

برای ورود به کابین شخصی بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

در کابین شخصی، در بخش وبینار برای موضوع مورد نظر خود ثبت نام نمایید

اجرای وبینارهای آموزشی توسط:

مهندس علی نورانی

سرپرست بخش تحلیل کارگزاری ویندزور

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

22 دی | کارگاه منتورشیپ در بازار زنده - قسمت اول

کارگاه منتورشیپ در بازار های زنده مالی سهام، ارز، کالا و کریپتو . هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ

ثبت نام

پنجشنبه 22 دی 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر
29 دی | کارگاه منتورشیپ در بازار زنده - قسمت دوم

کارگاه منتورشیپ در بازار های زنده مالی سهام، ارز، کالا و کریپتو . هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ

ثبت نام

پنجشنبه 29 دی 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر
13 بهمن | کارگاه منتورشیپ در بازار زنده - قسمت سوم

کارگاه منتورشیپ در بازار های زنده مالی سهام، ارز، کالا و کریپتو . هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ

ثبت نام

پنجشنبه 13 بهمن 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر