وبینارهای آموزشی

وبینارهای
آموزشی

با سه گام ساده در وبینارهای آموزشی ما بصورت رایگان ثبت نام نمایید

وبینار مورد نظر را انتخاب کنید

برای ورود به کابین شخصی بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

در کابین شخصی، در بخش وبینار برای موضوع مورد نظر خود ثبت نام نمایید

اجرای وبینارهای آموزشی توسط:

مهندس علی نورانی

سرپرست بخش تحلیل کارگزاری ویندزور

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

31 شهریور | کارگاه آموزشی استراتژی های اسکالپ Scalping - قسمت ششم
آموزش استراتژی های اسکالپ Scalping در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 31 شهریور 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهربعدازظهر
21 مهر | کارگاه آموزشی استراتژی های اسکالپ Scalping - قسمت هفتم
آموزش استراتژی های اسکالپ در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 21 مهر 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر
28 مهر | کارگاه آموزشی استراتژی های اسکالپ Scalping - قسمت هشتم
آموزش استراتژی های اسکالپ در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 28 مهر 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر
12 آبان | کارگاه آموزشی استراتژی های اسکالپ Scalping - قسمت نهم
آموزش استراتژی های اسکالپ در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 12 آبان 1401
ساعت: 4 تا 5 بعدازظهر
19 آبان | کارگاه آموزشی استراتژی های اسکالپ Scalping - قسمت دهم
آموزش استراتژی های اسکالپ در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 19 آبان 1401
ساعت : 4 تا 5 بعدازظهر