وبینارهای آموزشی

با سه گام ساده در وبینارهای آموزشی ما بصورت رایگان ثبت نام نمایید

1- بر روی عنوان وبینار مورد نظر کلیک کنید

2- برای ورود به کابین شخصی بر روی دکمه مورد نظر و یا اینجا کلیک کنید

3- در کابین شخصی، در بخش وبینار برای موضوع مورد نظر خود ثبت نام نمایید

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

03 بهمن | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های برگشتی قیمت (قسمت دوم)
17 بهمن | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های ادامه دهنده قیمت (قسمت اول)
01 اسفند | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های ادامه دهنده قیمت (قسمت دوم)
15 اسفند | آموزش معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن (قسمت پنجم)
22 اسفند | آموزش معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن (قسمت ششم)
03 بهمن | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های برگشتی قیمت (قسمت دوم)
آموزش استفاده از انواع الگوهای قیمت بویژه در بازارهای دارای روند خنثی، آموزش شناخت الگوهای برگشتی و ادامه دهنده و استفاده از این الگو ها برای دریافت نشانه های ورود به بازار، تعیین حد سود وضرر در انواع الگو های قیمت
مناسب برای سطوح: مبتدی ، پیشرفته
پنجشنبه 03 بهمن 98
timer
ساعت: 4 تا 4:45 بعدازظهر
اجرا : مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور
30 دقیقه اجرا +15 دقیقه پرسش و پاسخ
17 بهمن | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های ادامه دهنده قیمت (قسمت اول)
آموزش استفاده از انواع الگوهای قیمت بویژه در بازارهای دارای روند خنثی، آموزش شناخت الگوهای برگشتی و ادامه دهنده و استفاده از این الگو ها برای دریافت نشانه های ورود به بازار، تعیین حد سود وضرر در انواع الگو های قیمت
مناسب برای سطوح: مبتدی ، پیشرفته
پنجشنبه 17 بهمن 98
timer
ساعت: 4 تا 4:45 بعدازظهر
اجرا : مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور
30 دقیقه اجرا +15 دقیقه پرسش و پاسخ
01 اسفند | آموزش آنلاین استفاده از الگوی های ادامه دهنده قیمت (قسمت دوم)
آموزش استفاده از انواع الگوهای قیمت بویژه در بازارهای دارای روند خنثی، آموزش شناخت الگوهای برگشتی و ادامه دهنده و استفاده از این الگو ها برای دریافت نشانه های ورود به بازار، تعیین حد سود وضرر در انواع الگو های قیمت
مناسب برای سطوح: مبتدی ، پیشرفته
پنجشنبه 01 اسفند 98
timer
ساعت: 4 تا 4:45 بعدازظهر
اجرا : مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور
30 دقیقه اجرا +15 دقیقه پرسش و پاسخ
15 اسفند | آموزش معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن (قسمت پنجم)
آموزش آنلاین تحلیل و معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن، شناخت الگوها و انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب
مناسب برای سطوح: مبتدی، پیشرفته، حرفه ای
پنجشنبه 15 اسفند 98
timer
ساعت: 4 تا 4:45 بعدازظهر
اجرا : مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور
30 دقیقه اجرا +15 دقیقه پرسش و پاسخ
22 اسفند | آموزش معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن (قسمت ششم)
آموزش آنلاین تحلیل و معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن، شناخت الگوها و انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب
مناسب برای سطوح: مبتدی، پیشرفته، حرفه ای
پنجشنبه 22 اسفند 98
timer
ساعت: 4 تا 4:45 بعدازظهر
اجرا : مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور
30 دقیقه اجرا +15 دقیقه پرسش و پاسخ
فهرست