این مدارک فقط به زبان انگلیسی در دسترس می باشند

Account Opening Documents (مدارک بازکردن حساب)

شرایط و ضوابطی که ویندزور تحت آنها با باز کردن و نگهداری حساب های معاملاتی برای مشتری موافقت می کند، و مشتری موافقت خود را با برآورده کردن آنها اعلام می کند، شامل: توافقنامه حساب مشتری، توافقنامه دسترسی آنلاین، توافقنامه معاملات موبایل و بیانیه ریسک، می باشد

Order Execution Policy (سیاست اجرای معاملات )

مدارکی توسط شرکت فراهم شده است که اطلاعاتی به مشتریان، با توجه به اجرای معاملات مشتریان ارائه می کند

Trading Conditions (شرایط معامله)

مدارکی که یک مرور کلی در رابطه با شرایط معاملات مربوط به ابزارهای مالی؛ مانند: مارجین مورد نیاز برای معاملات، لوریج، هزینه ها و غیره؛ را برای مشتری قبل از انجام معاملات ارائه می کند. این مدارک می بایست در امتداد AOD خوانده شود

فهرست