مسابقه قهرمانان معامله

هر ماه | 4 قهرمان | 4 جایزه نقدی

قابل برداشت به ارزش $12,000

چگونه یک قهرمان معامله شویم

این برنامه تشویقی فقط برای دارندگان حساب حقیقی در دسترس است
دارا بودن حساب معاملاتی
معامله به میزان لات مورد نظر
برنده شدن در قرعه کشی
* هر 1 لات معامله بسته شده = 1 امتیاز
فهرست