سال 2020 رسیده است و برای آنکه این سال را با هم جشن بگیریم، جایزه 20 هزار دلاری را به 20 نفر از مشتریان با قرعه کشی تقدیم خواهیم کرد!

2020/01/31 23:59:59

برای مشتریان جدید

برای شرکت در برنامه قرعه کشی، همه آنچه نیاز است باز کردن یک حساب حقیقی، واریز به حساب و معامله است. حداقل واریز اول 500 دلار آمریکا* و حداقل حجم معامله حدود 1 لات استاندارد یعنی 200 هزار دلار آمریکا در طی دوره برنامه است. در قرعه کشی پایانی هر 100 هزار دلار حجم معامله یک ورودی برای قرعه کشی محاسبه می شود.

برای مشتریان فعلی

برای شرکت در برنامه قرعه کشی، همه آنچه نیاز است معامله به میزان حدود 1 لات استاندارد یعنی 200 هزار دلار آمریکا در طی دوره برنامه است. در قرعه کشی پایانی هر 100 هزار دلار حجم معامله یک ورودی برای قرعه کشی محاسبه می شود.

شروع به کار، به معنای موافقت شما با قوانین و مقررات برنامه تشویقی خواهد بود

مشاهده قوانین و مقررات

* یا معادل مبلغ دلار آمریکا در دیگر ارزها

فهرست