بیش از $30,000 جوایز نقدی

مسابقه حدس زدن نتایج چیست؟

در حالی که تمام دنیا از جشن فوتبال در روسیه لذت می برند، بهتر است شما هم از شکوه این جشن استفاده کنید. خوب، حداقل این چیزی است که ما احساس می کنیم و دلیلی است برای آنکه مسابقه «پیش بینی نتایج» را ایجاد کرده ایم.

و از آنجایی که ما 30 سالگی مان را جشن میگیریم ، می خواهیم بیش از 30,000 دلار جایزه نقدی را تقدیم برندگان این مسابقه کنیم.

تقریبا هر روز، ما مسابقه ای را برای پیش بینی انتخاب می کنیم، نتیجه را درست حدس بزنید، به میزان مورد نیاز از حجم معاملات برسید و جایزه نقدی آن می تواند برای شما باشد ، به همین سادگی!

این خود زندگی است اون رو زندگی کن!

با سه گام ساده در مسابقه شرکت کنید

این پیشنهاد فقط برای دارندگان حساب های حقیقی در دسترس است

حداقل حجم معاملات اعمال میشود

گام نخست

یک بازی را برای پیش بینی انتخاب کنید

گام دوم

برای مسابقه در دسترس فرم ساده ای را تکمیل کنید

گام سوم

موافقت خود را برای شرایط و مقررات مسابقه اعلام کنید

فهرست