برگزاری موفقیت آمیز مراسم “مسابقات تفریحی 2017 ویندزور “

در روز شنبه 28 اکتبر، کارکنان ویندزور برای برگزاری مراسم مسابقه تفریحی سالانه شرکت ویندزور، در یکی از سواحل لیماسول گرد هم جمع شدند.

کارکنان به تیم هایی با نام یکی ازحیوانات وحشی تقسیم شدند و به نبرد با یکدیگر دررقابتهای فیزیکی و فکری در ساحل مدیترانه پرداختند. در واقع همکاری و مهارت های ارتباطی اعضای تیم آزمایش شد، و این رقابت ها با قهرمانانی گروه هیپو (کرگدن) به پایان رسید.

سخنران مراسم، مدیر عامل شرکت آقای جانی ابویتا، اظهار داشت: “برگزاری چنین مراسم هایی حامی و نمایانگر چهره خانواده متحد و صمیمی ماست و اینکه چقدرحس وحدت در سراسر ویندزور برای دستیابی به رشد و اهداف آینده ما حیاتی است و همچنین عملکرد شرکت ما که به زودی به 30 سال می رسد. من نیز بسیار خوشحالم از اینکه خانواده ویندزور با استعدادهای جدید و ایده های تازه در حال ظهور، گسترش می یابد. امروز ما بار دیگر نشان دادیم که فرهنگ تیمی ما، چیزی که باعث الهام بخشی و تعهد ما می شود، همیشه منجر به ایجاد روابط با کیفیت در میان ما، و همچنین با مشتریان ما خواهد شد. ما تا زمانی یک شرکت کارگزاری با ارزش خواهیم بود که کارکنان ما اعضای یک خانواده باشند و همیشه نیازهای مشتریان در اولویت قرار گیرد.”

در طول این مراسم، به طور خلاصه اشاره ای شده به مراسم 30 سالگی شرکت، که در سال 2018 برگزار می شود. بنابراین، منتظر خبرهای بعدی ما باشید!

     

/ Company News

Share the Post