IFCS

سازمان خدمات مالی بین المللی

Windsor Brokers (BZ) Ltd.

سازمان قوانین خاص خود را دارد ، به بیان واضح تر ، به سبب اینکه دولت همه استاندارد ها را تعیین میکند ، انتظار می رود عمده امور در زمینه های پذیرش و نظارت توسط خود سازمان صورت گیرد.
فلسفه صدور مجوز اطمینان خاطر دادن از این بابت است که فقط افراد شایسته و توانمند اجازه ارائه خدماتی از جمله تدارکات ، نقل و انتقال و معاملات بین المللی را در بلیز دارا باشند.

CySec

سازمان بورس و اوراق بهادار قبرس

شرکت ویندزور بروکرز

“CySec” طبق ماده 5 قانون بورس و اوراق بهادار قبرس در سال 2001 بعنوان یک شرکت سهامی عام تشکیل گردید.
“CySec” مسئولیت های متعددی بر دوش دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
کنترل و نظارت بر امور بورس و اوراق بهادار و معاملاتی که در آن انجام می شود. وضع مجازات اجرایی و جرایم انضباطی بر علیه کارگزاری ها در صورت لزوم.