جوایز و افتخارات

هرچند حضور داشتن برای بیش از 29 سال یک جایزه برای ما محسوب می شود ولی بهر حال شرکت کارگزاری ویندزور در طی این سال ها جوایز متعددی از نهاد های مالی و دیگر ارگانهای حرفه ای این صنعت برای تلاش های بی وقفه دریافت داشته است

دامنه این جوایز شامل اطمینان و اعتماد مشتریان، کسب و کار ممتاز، سرمایه گذاری بین المللی، پلتفرم معاملاتی، نوآوری و دیگر موارد می باشد و تفاوت و شیوه دریافت این جوایز، این حقیقت را نشان میدهد که برای رسیدن به موفقیت در این کسب و کار شما نیاز دارید که بهترین شرایط را برای مشتریان فراهم کنید بدون آنکه هزینه اضافی بر مشتریان تحمیل گردد

این فلسفه ایست که موسسین ویندزور، مدیران و کارمندان حقیقتا به آن اعتقاد دارند و بدون استثنا آن را رعایت مینمایند

لیست جوایز

International Investment 2014
بروکر منتخب سال 2017
shadow
International Investment 2014
قابل اعتماد ترین کارگزاری فارکس 2017
shadow
International Investment 2014
قابل اعتماد ترین کارگزاری فارکس 2017
shadow
International Investment 2014
قابل اعتماد ترین کارگزاری فارکس 2015
shadow
International Investment 2014
Sound Industrial Relation 2015
shadow
International Investment 2014
بهترین تکنولوژی فارکس 2014
shadow
International Investment 2014
جایزه کسب و کار ممتاز 2014
shadow
جایزه سرمایه گذاری بین المللی
shadow
جایزه بهترین نرم افزار معاملاتی 2014
shadow
بهترین ارائه گر بازار فارکس 2014
shadow
بهترین پلتفرم جدید 2013
shadow
نوآورانه ترین پلتفرم 2013
shadow
بهترین پشتیبانی از بروکر های معرف 2013
shadow
بهترین کارگزاری فارکس 2012
shadow
جایزه بهترین پلتفرم معاملاتی 2012
shadow
بهترین کارگزاری فارکس 2011
shadow
بهترین کارگزاری فارکس 2010
shadow